21.06.2021 09:14:33

Türkiye

Sade Vatandaş | Yerli gemilere 'hurda' teşviki verilecek
Yerli gemilere 'hurda' teşviki verilecek


Büyült Küçült

Yerli gemilere 'hurda' teşviki verilecek

Hurda gemilere teşvik verilmesini öngören yeni bir mevzuat bugün yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, 20 yaş ve üzerindeki Türk bayraklı gemilere Londra Metal Borsası tarafından belirlenen hurda çelik fiyatının yüzde 75'i tutarında teşvik ödenecek. Bu şekilde her yıl en fazla 5 gemi için teşvik verilecek. Türkiye’de tanınmış birçok isimin gemi filosu sahibi olduğu biliniyor.

Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve amacı “ülkemizin deniz ticaret filosunun yenilenmesi” olarak açıklanan yönetmeliğe göre, hurdaya ayrılacak geminin geçerli bir Denize Elverişlilik Belgesi olması gerekecek.

Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı, 1.000 GT ile 5.000 GT arası, ticari yük taşımacılığında kullanılan 20 yaş ve üzeri gemileri kapsayan yönetmelik ile gemilerin ağırlığına göre, hurda fiyatı Londra Metal Borsası çelik hurda değerinin yüzde 75’i baz alınarak hesaplanacak, güncel Merkez Bankası kurundan TL’ye çevrilerek ödenecek.

TEŞVİK BAKANLIĞIN DÖNER SERMAYESİNDEN ÖDENECEK

20 yaşın üzerindeki gemilere verilecek teşvikten yararlanabilmek için geminin son altı ayda başvurucunun kendi adına kayıtlı olması gerekecek. Teşvikten yararlanılarak inşa edilecek yeni geminin 5 yıl süreyle satılamayacağı, bayrağının değiştirilemeyeceği ruhsatına işlenecek. Ayrıca bu süre için gemi değerinin bir buçuk katı oranında ipotek konulacak.

Yeni geminin Türkiye’de inşa edilmesi, işçilik dahil yerli katkı oranının en az yüzde 50 olması gerekecek. Yeni inşa edilecek geminin Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. gözetiminde inşa edilmesi zorunlu tutulurken, geminin inşasının 3 yıl içinde tamamlanması gerekecek.

Teşvikin; yüzde 40’ı inşa halindeki gemilere özgü sicile kaydedilmesinde, yüzde 30’u kabuk inşasının tamamlanmasında yüzde 30’u da tescilinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden ödenecek.

Hurda teşvikinden faydalanmak isteyenler, her yılın Haziran ayı içerisinde gerekli belgelerle birlikte başvuru yapacak. Yapılan hurda teşviki başvuruları, Bakanlık bütçe imkanları dahilinde her yıl en fazla beş adet gemi için, yaşı en büyük olan gemiden başlamak üzere değerlendirilecek.

Havva Karakoç

Havva Karakoç