17.04.2024 00:28:43

Türkiye

Sade Vatandaş | TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporunu açıkandı
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporunu açıkandı


Büyült Küçült

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporunu açıkandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu yaptı. Kavcıoğlu, enflasyon tahmini hakkında, "2021 yıl sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Çevrimiçi yapılan sunumda Kavcıoğlu'nun öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

Salgına bağlı olarak sert daralan küresel ekonomi toparlanmaya devam etmektedir.

Önemli ihracat pazarlarımızda belirgin bir iyileşme öngörülmektedir.

Yükselen küresel enflasyon beklentileri dalgalanmalara yol açıyor

Küresel finansal piyasalarda oynaklıkların devam edeceği ve para politikasında ihtiyatlı duruşun öneminin arttığı bir döneme girdiğimizi değerlendiriyoruz.

İnşaat yatırımları hariç tutulduğunda yurtiçi talep güçlü seyretmiştir. Salgının kısıtlayıcı etkilerine rağmen ilk çeyrekte sanayi üretimi gücünü korudu. İmalat sanayiinin genelinde olumlu bir seyir izlemektedir.

Önümüzdeki dönemde salgının gidişatı ve aşılamaya bağlı olarak iktisadi faaliyette her iki yönde riskler bulunmaktadır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin yavaşlayacağı tahmin edilmektedir. İşsizlik oranının yüksek seyrini koruduğu görülmektedir.

Sanayi firmalarının yatırım iştahı olumlu sinyaller vermektedir. Yatırım talebi yılın ilk çeyreğinde güç kazandı.

Güçlü iç talep ve artan emtia fiyatları ithalat faturasını olumsuz etkilemektedir.

İhracat artışını sürdürmektedir. Küresel düzeyde imalat sektöründeki güçlü seyir dış talebi desteklemektedir.

Altın ithalatı Mart'ta tarihi ortalamaların altında.

Mevcut eğilimler yılın ilk çeyreğinde yataylaşan yıllık cari dengenin ikinci çeyrekten itibaren iyileşmeye başlayacağına işaret etmektedir.

Tedarik sorunları üretimi ve ihracatı etkilemektedir. Yılın ikinci yarısında arz kısıtlarının zamanla giderileceğini düşünüyoruz.

İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80-90 seviyelerinde denge kazanması sağlık bir dış denge tablosu sunmaktadır.

Kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonu kritik önemdedir.

Kredi büyümesi Ocak ayı sonlarından itibaren yeniden artış eğilimine girmiştir. Bireysel kredi büyümesinde de yükseliş eğilimi sürmektedir.

Dezenflasyon odaklı para politikası duruşu kritik önem arz etmektedir.

Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüş önceliğiyle kararlılıkla sürdürülmesi, oylaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.

Enflasyon görünümünde olumsuz etkiler devam etmektedir.

İlk çeyrekte enflasyon yükselişinde temel mal ve enerji grupları öne çıkmıştır.

Enflasyon eğilimi Nisan'da iyileşmeye devam etmekle birlikte yüksek düzeyini koruyacaktır.

Talep yönlü enflasyonist etkiler sürmektedir. Sıkılaşmanın da etkisiyle enflasyon üzerindeki talep bazlı etkilerin hafifleyeceğini öngörmekteyiz. İthalat fiyatlarındaki artışlar enflasyonun seyrinde önemli roll oynamıştır.

Öncü göstergeler Döviz duyarlılığı olan gruplarda fiyat artışlarına işaret etmektedir.

Arz sıkıntılarının ne kadar süreceğine dair belirsizlikler söz konusu olmakla birlikte, yılın 2. yarısında kademeli hafiflemesini bekliyoruz.

TCMB 2021 ham petrol ortalama tahmini 54,4 dolardan 64,4 dolara çıktı.

ENFLASYON TAHMİNİ

Gıda enflasyonu tahmini yukarı yönlü güncellendi. Önceki raporda yüzde 11,5 olan 2021 gıda enflasyonu yüzde 13 oldu.

2021 TÜFE tahmini yüzde 9,4'ten yüzde 12,2'ye revize edildi. 2022 TÜFE tahmini de yüzde 7'den yüzde 7,5'e revize edildi.

Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 7,5'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyonun orta vadede yüzde 5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde de fiyat istikrarı temel aracımız doğrultusunda elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz.

Politika faizi, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

Bizim analizlerimiz döviz kurunda fiyatlara geçiş etkisinin yüzde 20'nin bir miktar üzerinde olduğuna işaret ediyor.

Baz senaryomuzda Nisan enflasyonun zirveyi oluşturacağını öngörüyoruz, bu aydan sonra aşağı geleceğini tahmin ediyoruz.

Bizim analizlerimiz döviz kurunda fiyatlara geçiş etkisinin yüzde 20'nin bir miktar üzerinde olduğuna işaret ediyor.

Rezervlerin güçlendirilmesinin önemli olduğunu biliyoruz, bu anlamda çalışmalarımıza hem rezevleri çeşitlendirerek hem de güçlendirerek devam edeceğiz.

Havva Karakoç

Havva Karakoç