18.05.2024 23:06:25

Türkiye

Sade Vatandaş | Sefalet ücretine 3 TL zam yapıldı
Sefalet ücretine 3 TL zam yapıldı


Büyült Küçült

Sefalet ücretine 3 TL zam yapıldı

AKP içerisinde çok tartışma yaratacak maddelerin yer aldığı yeni bir “torba teklifi’ Meclis’e sundu.

Cumhuriyet'in haberine göre AKP, içerisinde yine çok tartışma yaratacak düzenlemelerin yer aldığı yeni bir “torba teklifi” Meclis’e sundu. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere yapılan günlük 47 TL’lik ödemeye sadece “3 TL” zam yapıldı. Hükümlülerin eşleri de dahil yakınları ile yapacakları görüşmeler dinlenecek ve kaydedilecek. 10 yıl aranıp sorulmayan kiralık kasalar da TMSF’ye devredilecek. Çiftçinin borçları yapılandırılacak. Ancak uygulanan faiz oranları artırılacak.  

Tam ismi “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan “torba teklifte” yer alan düzenlemeler özetle şöyle:

-Ücretsiz izne çıkarılan işçilere günlük 47 TL ödeme yapılıyordu. Bu 3 TL artışla 50 TL’ye çıkarıldı. Buna göre ücretsiz izne çıkarılan kişilere aylık bin 500 TL verilecek. Türk-İş’in araştırmasına göre açlık sınırı 2 bin 719 TL. Bekar bir çalışanın yaşayabilmesi için yapması gereken aylık asgari harcama tutarı ise 3 bin 297 TL. Hükümetin ücretsiz izindeki işçiye değer gördüğü bin 500 TL’lik ücret açlık sınırının da asgari ücretin de çok altında.

-Yiyecek ve içeçek sektöründe mart ayından sonra ücretsiz izne çıkarılanlara nisan ve mayıs aylarında günlük 50 TL aylık da bin 500 TL verilecek. Ancak bunun için bu işçilerin “nakdi ücret desteğinden yararlanmıyor olmaları” şartı aranacak. 

-Yiyecek, içecek sektöründeki işyerlerine istihdamın desteklenmesi için nisan ve mayıs ayları için prim desteği verilecek. Bu işyerlerinin sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri tüm primlerinden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. 

-Hükümlüler, elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilecek. Hükümlünün resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderdiği mektup, faks ve telgraflara alıcısı dışındaki kişilerin erişimi engellenecek. 

-Hükümlüye gelen veya hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital ya da fiziki olarak saklanacak. Eğer herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç 1 yıl sonra silinecek. Resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen iletiler ise kaydedilmeyecek ve fiziki olarak da saklanmayacak. 

- Hükümlülerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları da dahil yapacakları görüşmeler, kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek ve elektronik cihazlar da dahil olmak üzere kaydedilebilecek. Bu kayıtlar herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek. 

- Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak. 

- Zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen alacak ve emanetler, hak sahiplerine talepleri durumunda iade edilecek. 

- Üreticilerin 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları yapılandırılacak. Ancak yapılandırmaya esas tutar hesaplanırken yüzde 11 olan faiz yüzde 18’e çıkarılacak. Borçlu tarafından ödenecek faiz tutarı da yüzde 5’ten yüzde 12’ye yükselecek. Borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde ise peşinata denk gelen yüzde 30’u ekime ayı sonuna kadar, kalan tutarı ise 2022 yılının ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda 3 eşit taksitte ödenecek. 

KASA DÜZENLEMESİ

- Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet, kiralık kasa ve her türlü alacaklardan 10 yıl içinde aranmayanlar banka tarafından TMSF’ye devredilecek. TMSF, hak sahipleri tarafından başvuru olursa fona devredilen tutarla sınırlı olarak iade etmeye yetkili olacak. Ancak faiz, nema ve benzeri başka ilave talepte bulunulamayacak. 

 

 

Havva Karakoç

Havva Karakoç