21.04.2024 11:26:21

Türkiye

Sade Vatandaş | ORSAM Araştırması: Türkiye'de Yaşayan Arapların Devlete Güveni Arttı
ORSAM Araştırması: Türkiye'de Yaşayan Arapların Devlete Güveni Arttı


Büyült Küçült

ORSAM Araştırması: Türkiye'de Yaşayan Arapların Devlete Güveni Arttı

Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) tarafından yayımlanan "Arap Dünyasında Covid-19 pandemisinin Sosyo-Ekonomik Etkileri" başlıklı raporda, Covid-19'un Arap ülkelerini etkileme şekli incelendi. Rapora göre; devlete güvenin en zayıf olduğu ülkeler, Irak, Yemen ve Libya iken, güvenin en çok arttığını söyleyenler ise Ürdün ve Türkiye'de yaşayan Araplar oldu.

Araştırma kapsamında Irak, Mısır, Cezayir, Ürdün, Libya, Tunus, Fas, Lübnan, Yemen ve Filistin ile Türkiye'de yaşayan Araplardan olmak üzere toplamda 1535 kişiden internet üzerinden çevrim içi anket tekniği ile veri toplandı. Katılımcıların yüzde 49.6'sı kadınlardan, yüzde 50.4'ü ise erkeklerden oluştu.

Covid-19 salgınının Arap toplumlarındaki etkilerini ölçmek üzere katılımcılara "devlete, devlet başkanlarına, dine ve bilime olan güveninin" ve çeşitli değişkenlerin etkisini tespit etmeye yönelik sorular yöneltildi.

Salgın sürecinde Arap halklarının devlete olan güveninde büyük oranda düşüş kaydedildiği gözlemlendi. Ankete katılanların yüzde 67,4'ü salgın sonrası devlete olan güveninin azaldığını belirtirken, güveninin arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 15,5'te kaldı.

KAOSUN DEVAM ETTİĞİ ÜLKELERDE DEVLETE GÜVEN ZAYIF

Devlete güvenin en zayıf olduğu ülkeler, diğer sorunların yanında kaos ve iç çatışmaların halen devam ettiği Irak, Yemen ve Libya iken, güvenin en çok arttığını söyleyenler ise Ürdün ve Türkiye'de yaşayan Araplar oldu.

Devletlere en az güvenenlerin 30 yaş ve altı gençler olduğu görülürken, erkeklerin kadınlara oranla devlete daha az güvendiği tespit edildi.

Gelire göre, devlete en az güvenenler işsizler, düşük gelirliler, en çok güvenenler ise emekliler ve yüksek gelirliler olarak belirlendi.

Araştırmada, "devlet sistemleri ve kurumlarının yöneticiler ile özdeşleşmiş" olması nedeniyle, devlet başkanlarına olan güvende de benzer şekilde bir yansıma tespit edildi.

DEVLET BAŞKANLARINA GÜVEN AZALDI

Anketi cevaplayanların yüzde 54,3'ü salgın sürecinde devlet başkanlarına güvenlerinin azaldığını ifade etti. Arttığını söyleyenler ise sadece yüzde 22,7'de kaldı.

Erkeklerde devlet başkanına güven düşüşü kadınlardan daha fazla olurken, devlet başkanına güvenleri artanlar sırasıyla Türkiye'de yaşayan Araplar, Ürdün, Tunus ve Fas olarak sıralandı. Bu konuda en çok güvensizliğin olduğu ülkeler ise benzer şekilde devlete olan güvenin en az olduğu Irak, Yemen ve Libya'da ortaya çıktı.

Anket sorularını cevaplayanların yüzde 84,1'i dine olan güveninin salgın sonrası arttığını belirtirken, azaldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 5,4 olarak kayıtlara geçti. Rapora göre, dine güvende yaş, cinsiyet, hanenin gelir durumu, yapılan iş ya da eğitim gibi çeşitli değişkenlerde anlamlı bir farklılaşma bulunamadı.

LİBYA VE MISIR’DA DİNE GÜVEN ARTTI

Dine güveninin arttığını söyleyenlere en fazla iç savaş ve yakın dönemde darbe yaşayan Libya ve Mısır'da rastlandı. Öte yandan, dine en az güven Irak'ta görüldü.

EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE BİLİME GÜVEN ARTIYOR

Anketi cevaplayanların yüzde 64,8'i salgın sonrası bilime olan güveninin arttığını belirtirken, yüzde 13,8'lik bir kesim ise, güveninin azaldığını kaydetti.

Erkekler arasında "bilime güvenim arttı" diyenlerin oranı kadınlara göre daha fazla bulundu. Bununla beraber, eğitim seviyesi arttıkça bilime duyulan güvenin de arttığı belirlendi. Buna göre, ilköğretim mezunlarının yüzde 31,3'ü bilime güveninin arttığını belirtirken, yüksek lisans ve üstü eğitime sahip olanlarda bu oran yüzde 74,4 olarak kayıtlara geçti.

Havva Karakoç

Havva Karakoç