16.04.2024 13:41:42

Türkiye

Sade Vatandaş | Kutoğlu: “İstanbul’da Deprem Saati Tıkır Tıkır Geri Sayıyor”
Kutoğlu: “İstanbul’da Deprem Saati Tıkır Tıkır Geri Sayıyor”


Büyült Küçült

Kutoğlu: “İstanbul’da Deprem Saati Tıkır Tıkır Geri Sayıyor”

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, “İstanbul için saatli bomba tıkır tıkır geri çalışıyor. Şu anda İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem kaçınılmaz. Her türlü zararı aza indirmek için önlem önlem almak zorundayız. Devlet ile hak sahipleri yatırım ortaklığı modeli zaman kaybetmeden yasalaşmalıdır” dedi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden Türkiye, bir taraftan da bir deprem ülkesi olduğu gerçeğiyle yaşamaya devam ediyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, bir yandan pandeminin yarattığı sorunlarla boğuşmakta olan Türkiye’nin, büyük bir depremin yıkımıyla karşı karşıya kalmaması için Risk ve Zarar Azaltma konusunda, özellikle de Kentsel Dönüşümde yeni yaklaşımlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in haberine göre mevcut durumda sistemin kentsel dönüşümden daha ziyade bina dönüşümü şeklinde geliştiğini belirten Kutoğlu, “Bu durum kentlerin sorunlarının çözmek bir yana daha da derinleşmesine neden olmaktadır. Alansal dönüşüm ise özel sektörün kar amacı gütmesi vatandaşların ise kazanımlarını düşük bir bedelle elden çıkarmak istememesinin yarattığı güvensizlik nedeniyle çoğu kez başarısızlıkla sonuçlanmaktadır” dedi.

Kutoğlu bu sorunların çözümü için şu önerilerde bulundu;

“Alım-satıma kapatılan binalar ve alanların hızla kamulaştırılması ve hak sahiplerini mağdur etmeden tekrar projelendirilerek ihtiyaca göre otopark, ticaret ve turistik alan, park ve bahçe olarak kent yaşamına kazandırılmalıdır. Bu sürecin devlet ile hak sahipleri arasında oluşturulacak bir Yatırım Ortaklığı modeliyle yürütülmesi ve vatandaşların payları oranında bu sisteme ortak olması mevcut sistemde eksik olan güveni tesis ederek katılımı teşvik edecektir. Yatırım Ortaklığının başlangıç sermayesi DASK ve deprem fonlarından sağlanarak başlangıç için gereken sağlanabilir. Bir gayrimenkulün değeri arsasının konumundan kaynaklanır. Kentsel dönüşüme konu olan yapıların büyük çoğunluğu da zamanında kentlerin en değerli alanları üzerinde kurulmuşlardır. Dolayısıyla hakkaniyet, hak sahiplerinin payının bugünkü değer üzerinden değil, dönüşüm projesinin tamamlanması sonucu ortaya çıkacak değer üzerinden hesaplanmasını gerektirir. Kamulaştırma ve kentsel dönüşüm nedeniyle konutlarını terk etmek zorunda kalanlar, ülkenin boş konut stoğu veritabanından alternatifler sunularak güvenli yapılara yerleştirilmeli, bunun için gerekli kaynak yukarıda açıklanan Yatırım Ortaklığı fonundan karşılanmalıdır.” 

Havva Karakoç

Havva Karakoç