18.05.2024 16:18:01

Türkiye

Sade Vatandaş | İşsizlik mi? Atıl İş Gücü mü?
İşsizlik mi? Atıl İş Gücü mü?


Büyült Küçült

İşsizlik mi? Atıl İş Gücü mü?

TÜİK'in AB'ye uyum amacıyla ilk kez yayımladığı 'atıl iş gücü' adı altındaki geniş tanımlı işsizlik oranına göre, Ocak ayında işsizlik yüzde 29,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nihayet geniş tanımlı işsizliği gördü.

Ocak 2019’da yüzde 19.6 olan geniş tanımlı işsizlik oranı ocak 2021’de yüzde 29.1’e yükseldi.

Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 37.3’e yükseldi.

TÜİK, iş gücü verilerinde yöntem değiştirerek ILO metodolojisini kullanmaya başladı.

TÜİK açıkladığı ‘hanehalkı işgücü araştırması’nda (HİA) 2021 ocak ayından itibaren, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçti.

TÜİK bu çerçevede “iş gücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler” adı altında ILO’nun 2013 yılında benimsediği kriterleri esas alan yeni işsizlik türlerini de ek olarak açıklamaya başladı.

Böylece TÜİK tarihinde ilk kez atıl işsizlik (geniş tanımlı işsizlik) türünü açıklamış oldu.

Yeni TÜİK verileri, eski TÜİK verilerinin ve dar tanımlı işsizlik oranlarının ne kadar gerçek durumu açıklamaktan uzak olduğunu da ortaya koymuş oldu.

TÜİK tarafından açıklanan ocak 2021 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış dar tanımlı işsizliği yüzde 12.2 olarak gerçekleşirken, atıl iş gücü oranı yüzde 29.1 oldu.

Kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 14.1 olarak açıklanırken, geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 36 olarak gerçekleşti.

Böylece ocak 2020’de yüzde 12.8 olan dar tanımlı işsizlik ocak 2021’de yüzde 12.2’ye gerilerken, yüzde 21.2 olan geniş tanımlı işsizlik yüzde 29.1’e yükselmiş oldu.

Ocak 2020’de yüzde 27.4 olan geniş tanımlı kadın işsizlik oranı ise ocak 2021’de yüzde 36’ya yükselmiş oldu.

Havva Karakoç

Havva Karakoç