27.07.2021 14:35:51

Türkiye

Sade Vatandaş | İşçiler İçin 15 Maddelik Talep Listesi
İşçiler İçin 15 Maddelik Talep Listesi


Büyült Küçült

İşçiler İçin 15 Maddelik Talep Listesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi CHP Emek Büroları’nın işçilere ilişkin 15 talebini sıraladı. Ağbaba, zorunlu üretim hizmetlerinin yer aldığı işyerlerinde işçilere öncelikli aşı hakkı verilmesi, kısa çalışma ve ücretsiz izin desteği kapsamında yer alan işçilerin emeklilik sigorta primleri merkezi bütçe tarafından karşılanması gibi taleplerde bulundu.

Yazılı açıklama yapan Ağbaba, 15 talebi şöyle sıraladı:

İŞÇİLERE ÖNCELİKLİ AŞI

1- Zorunlu üretimin ve hizmetlerin yer aldığı tüm iş yerlerinde işçilere öncelikli aşı hakkı tanınmalıdır.

2- Pandemide bir yıllık süre içerisinde en az 861 emekçi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Covid-19 çalışanlar adına meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.

3- İşten çıkarma yasaklarında tüm istisnalar ortadan kaldırılmalı, KOD-29’dan işçi çıkarmalar yasaklanmalıdır.

KISA ÇALIŞMA

4- Ücretsiz izin köleliğine son verilmelidir.

5- Faaliyetleri bu süreçte etkilenen iş yerleri için kısa çalışma ödeneği pandemi sonrasına kadar devam ettirilmelidir.

6- Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma koşulu olan son 3 yıl 450 gün prim ödeme ve son 60 gün kesintisiz hizmet şartı ortadan kaldırılmalıdır. Tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmalı, kısa çalışma ödeneğinin alt limiti en az 2 bin 825 TL asgari ücret olarak belirlenmelidir.

SİGORTA PRİMLERİ

7- Yaklaşık bir yıldır uygulanan kısa çalışma ve ücretsiz izin desteği kapsamında yer alan işçilerin emeklilik sigorta primleri merkezi bütçe tarafından karşılanmalıdır.

8- Asgari ücretten vergi kesintisine son verilmelidir.

9- İşsizlik Sigorta Fonunun maddi kaynakları sadece işçiler için kullanılmalı, işverenlere yönelik teşvik ve desteklere son verilmelidir.

10- Sendika ve toplu sözleşme hakkının önündeki tüm engeller ortadan kaldırılmalıdır.

VERGİ KALDIRILSIN

11-Uzaktan yani evden çalışmada işçilerin hakları kesin ve kati bir şekilde belirlenmeli, uzaktan çalışmanın sömürü aracına dönüşmesine izin verilmemelidir.

12- Sigorta kaydı olmadan kayıt dışı çalışan işçiler bu süreçte korunmalı ve kayıt altına alınarak desteklenmelidir.

13- Pandemi sürecinde artan gıda fiyatları yurttaşların alım gücünü her geçen gün daha da düşürmektedir. Tüm temel tüketim ve ihtiyaçlar üzerindeki vergiler kaldırılmalı.

2825 TL OLMALI

14- Düzensiz ve keyfi olarak yapılan sosyal yardımlar yerine tüm yurttaşların geçimini sağlaması için asgari bir gelir desteği sağlanmalıdır. Bu bakımdan aile destekleri sigortası uygulamaya geçirilmelidir.

15- En düşük emekli aylıkları en az 2 bin 825 TL asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, emekli ikramiyeleri ise son 3 yıllık enflasyon baz alınarak verilmeli ve emekli ikramiyeleri bu yıl için en az bin 500 TL olmalıdır.”

Havva Karakoç

Havva Karakoç