23.05.2024 09:17:47

Türkiye

Sade Vatandaş | Eğitim-İş'in 45 İlde Düzenlediği Çalışmanın Çarpıcı Sonuçları
Eğitim-İş'in 45 İlde Düzenlediği Çalışmanın Çarpıcı Sonuçları


Büyült Küçült

Eğitim-İş'in 45 İlde Düzenlediği Çalışmanın Çarpıcı Sonuçları

Eğitim-İş'in 45 ilde düzenlediği bir ankete göre, eğitim çalışanlarının yüzde 80.56'sının aylık geliri yoksulluk sınırının altında.

Eğitim-İş Ankara 3 No’lu Şube, 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında 45 ilde, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kurumları ile üniversitelerde idari görevlerde bulunan eğitim çalışanlarına yönelik yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 80.56’sı, yoksulluk sınırı altında aylık gelire sahip. Katılımcıların yüzde 72.5’i, görevde yükselmenin liyakat esaslarına göre değil, kişisel ve siyasi referanslara göre yapıldığını düşünüyor; yüzde 57’si ise yılda en az bir kere bile tatil yapamıyor. Yüzde 32.1’i de kendisi ve ailesinin geçimini sağlamak için ek iş yapıyor. 

Cumhuriyet'in haberine göre, Eğitim-İş Ankara 3 No’lu Şube’nin yaptığı, aralarında memur, şef, hizmetli, sekreter, şoför ve teknisyenlerin de yer aldığı toplam 612 eğitim çalışanının katıldığı araştırmanın sonuçları, eğitim çalışanlarının bulunduğu şartları gözler önüne serdi. Araştırmadan öne çıkan bulgular şöyle:

  • Yüzde 80.56’sı, yoksulluk sınırı altında aylık gelire sahip.
  • Yüzde 81.20’si, görev tanımı olmadan, yüzde 55.9’u angarya işlerde çalıştırılıyor.
  • Yüzde 72.5’i, görevde yükselmenin liyakat esaslarına göre değil, kişisel ve siyasi referanslara göre yapıldığını düşünüyor. 
  • Yüzde 88.2’si, yaptığı iş karşısında aldığı ücretin yetersiz olduğunu düşünüyor. 
  • Yüzde 93.5’i, maaşı ile gelirini sağlayıp birikim yapamıyor. 
  • Yüzde 97.9’u, maaşının kendisi ve ailesi için iyi bir gelecek hazırlamaya yeterli olmadığını belirtiyor.
  • Yüzde 88.1’i tatil için bütçe ayıramıyor.
  • Yüzde 32.1’i ek iş yapıyor.
  • Yüzde 97.7’si, 3600 ek göstergenin tüm eğitim çalışanlarına verilmesini istiyor.
  • İş ile ilgili sorunlarda yüzde 35.2 ile liyakatsizlik, yüzde 25 ile ücret yetersizliği ve yüzde 16 ile mobbing başta geliyor.

'Angaryaya son verilmeli'

Eğitim çalışanlarının insani yaşam koşullarını sağlayabileceği maaş artışının sağlanması gerektiği belirtilen raporda, “Çalışanların görev tanımları yazılı olarak belirlenip angaryaya son verilmeli. Tüm kurumlarda fazla çalışma ücreti ödenmeli ve fazla çalışma ücreti oranı artırılmalı” denildi. 

Havva Karakoç

Havva Karakoç