03.08.2021 03:04:53

Türkiye

Sade Vatandaş | CHP'li Kaplan: Düzenlenen İcra İflas Kanunu işçiyi daha zor durumda bırakacak
CHP'li Kaplan: Düzenlenen İcra İflas Kanunu işçiyi daha zor durumda bırakacak


Büyült Küçült

CHP'li Kaplan: Düzenlenen İcra İflas Kanunu işçiyi daha zor durumda bırakacak

CHP'li Milletvekili İrfan Kaplan, "Düzenlenen İcra İflas Kanunu işçiyi daha zor durumda bırakacak" açıklaması yaptı.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, TBMM Adalet Komisyonundan geçen İcra İflas Kanunununda; şirket iflası durumunda işçi hak edişlerinin ödeme sıralamasında gerilere kaydırarak önceliği finansörlere veren değişiklik teklife dair dikkat çeken eleştirilerde bulundu. 

"İŞÇİ VE EMEKÇİNİN HAKLARI ÖTELENECEK; ÖNCELİK FİNANSÖRLERE VERİLECEK"

Kaplan, "'İcra ve iflas kapsamındaki satışlarda işletmenin devamlılığı ve ekonomiye katkıyı gözetme' gerekçesiyle getirilen teklifin detaylarında konkordato ilan eden şirketin iflası durumunda işçi ve emekçinin alacaklarının ödeme sıralamasında kaydırılarak, öncelik finansörlere verilecek. Ekonominin güçlü ve sürdürülebilir olmasında üretim faktörleri arasındaki dengenin büyük önem taşıyor. Üretimde emek gücü ve sermayenin önemi tartışmasız çok büyük; ancak aralarında kurulacak dengenin de sürdürülebilirlik açısından göz önünde bulundurulması gerekir” dedi. 

"BU AYNI ZAMANDA DAHA FAZLA MAĞDURİYET DEMEK"

Kaplan, yasa teklifinin iflas eden şirketlerde işçi alacaklarının öncelik olmaktan çıkarılmasının hedeflendiğini ve sermaye lehinde bozulan bu dengenin zaten pandemi boyunca 'Kod 29' gibi işlemlerle mağdur edilen emekçileri, muvazaalı benzer işlemlerle daha da zor durumda bırakılabileceğinin altını çizdi.

Ekonominin daha da dar boğazlara gireceği öngörülebilir zamanlardan geçtiğine vurgu yapan CHP’li Kaplan “Bu aynı zamanda daha fazla mağduriyet demektir. Devletin bu zor zamanlarda ayrım gözetmeksizin üretim zincirinin her halkasına destek vermesi, yandaş ve taraf tanımadan, sermayeci ve emek gücü ayırmadan destek vererek üretimi devam ettirmesi gerekir” dedi.

ANAYASA'YA AYKIRI: DÜZENLEME TEKLİF METİNİNDEN ÇIKARILMALI

Düzenlemenin Anayasa’nın 49. maddesine aykırı olduğunu hatırlatan Kaplan, bu düzenlemenin teklif metninden çıkarılması gerektiğini ve ilgili yetkililere sorumluluklarını Anayasanın 49. kanun maddesiyle hatırlatmak gerektiğinin altını çizdi. İlgili Kanun; “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır."

Havva Karakoç

Havva Karakoç