28.11.2023 15:33:13

Türkiye

Sade Vatandaş | 'Andımız' İçin Karar
'Andımız' İçin Karar


Büyült Küçült

'Andımız' İçin Karar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) temyiz itirazını kabul eden Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yıllardır süren “Öğrenci Andı” davasında son sözünü söyledi.

Kurul, ilköğretim okullarında andın okunması yönündeki Danıştay 8. Daire kararını kaldırdı.

Danıştay, bu kararla “Okullarda Andımız okunmasın” dedi. Karar 4’e karşı 11 oyla verildi.

Bu kararın ardından Andımız dosyası, prosedür gereği yeniden Danıştay 8. Dairesi’ne gönderilecek.

Daire, Kurul’un kesin nitelikteki kararına uymak zorunda.

Kurul MEB’in temyizini kabul edip, 8. Daire’nin kararını kaldırdığı için artık Andımız okutulmayacak.

DAİRE İPTAL ETMİŞTİ

Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ant okunmasını düzenleyen “Öğrenci Andı” başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle, 2013 yılında, Danıştay’a dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesi de, 2018 yılında öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü oyçokluğu ile iptal etmişti.

Ancak, Danıştay’ın “and okutulsun” kararı uygulanmadığı gerekçesiyle sendikalar tarafından MEB yetkilileri hakkında açıklamalar yapılmış ve suç duyurusunda bulunulmuştu.

MEB ise, Danıştay 8. Dairesi’nin Andımız kararını, bir üst Kurul olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda temyiz etmiş ve yürütmeyi durdurma istemişti.

Havva Karakoç

Havva Karakoç