17.04.2024 00:25:54

Türkiye

Sade Vatandaş |  AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Cumhurbaşkanlığı'na Yetki Tanınmıştır
 AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Cumhurbaşkanlığı'na Yetki Tanınmıştır


Büyült Küçült

 AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Cumhurbaşkanlığı'na Yetki Tanınmıştır

 AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, andlaşmalar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın uygulanmasının durdurulması veya sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı makamının yetkili olduğunu bildirdi.

Şahin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Sözleşmeden çekilinmesinin ardından sosyal medyada Anayasa'nın 90. maddesine atıf yapılarak 'İstanbul Sözleşmesi'nin yürütme tasarrufuyla feshedilemeyeceği' tartışmalarına değinen Şahin, andlaşmalar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın uygulanmasının durdurulması veya sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı makamının yetkili olduğunu söyledi

Uluslararası hukukta çok taraflı bir sözleşmenin taraflarından birinin, sözleşmenin kendisi açısından bağlayıcılığını sonlandırmaya dair tek taraflı irade bildiriminin "çekilme" olarak adlandırıldığını anımsatan Şahin, 1969 tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 54. ve 56. maddelerinin, çekilmeye ilişkin hüküm içeren ve içermeyen andlaşmalar bakımından çekilme işleminin ne şekilde olacağına dair düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Viyana Sözleşmesi'nin 54. maddesine göre, andlaşmada özel olarak bu hususun düzenlenmiş olması halinde çekilmenin andlaşma hükümlerine göre gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu belirten Şahin, İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesinde, sözleşmenin feshinin düzenlendiğini kaydetti. Buna göre, taraflardan herhangi birinin, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle, herhangi bir zamanda sözleşmeden çekilebileceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İç hukukumuz bakımından ise milletlerarası andlaşmaların uygulanmasının durdurulması ve bu andlaşmaların sona erdirilmesi yetkisi Cumhurbaşkanlığı'na tanınmıştır. 244 sayılı Kanuna göre, TBMM tarafından uygun bulma kanunu çıkarılması gerekenler dahil olmak üzere, andlaşmalar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın andlaşmaların uygulanmasının durdurulması veya sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı yetkilidir. Cumhurbaşkanımız bu yetkisini kullanmış, Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karar verilmiş. Bu karar, uluslararası hukuka ve iç hukukumuza uygundur."

 

Havva Karakoç

Havva Karakoç